Spolupráce při vzniku podnikatelského záměru

  • poradenská činnost pro volbu a umístění vhodného technologického vybavení
  • podpora při zpracování projektové dokumentace
  • zprostředkování finančních a leasingových služeb