FPS 2700 / FPS 5500

Válcová funkční a výkonová zkušebna pro osobní a lehká užitková vozidla do max. zatížení 5,5 t na nápravu.

  • měření výkonu s ručním zadáním parametrů okolního prostředí pro výpočet normovaného výkonu
  • grafické a numerické znázornění výkonu přeneseného na kola, ztrátového výkonu výkonu motoru a kroutícího momentu (v případě režimu určení otáček zkušební jízdou)
  • diskrétní měření přes rychlost
  • kontrolní program pro zobrazení tachometru
  • zátěžová simulace přes rychlost a tažnou sílu
  • grafické vyhodnocení měření výkonu a zátěžové simulace
  • vyhodnocení výkonových diagramů pomocí funkce Kurzoru s numerickou indikací naměřených hodnot v poloze kurzoru
  • 5ti-násobná funkce Zooming k vyhodnocení průběhu křivek
  • zabudování do podlahy nebo nad podlahou
  • možnost připojení externích měřících přístrojů (analyzátor-MGT5, kouřoměr-MDO2)

Technické parametry

ParametrHodnota

max. zatížení nápravy

2,7 nebo 5,5 t

činná délka válce

850 mm

vzdálenost vnitřních hran válců

736 mm

vzdálenost vnějších hran válců

2438 mm

průměr válců

217 mm

rozestup os válců

444 mm

min. měřitelný průměr kola

13“

směr měření

jednostranný

max. zkušební rychlost

200 km/h

přesnost měření výkonu na kolech

+ / - 3 % měřené hodnoty

max. normovaný výkon

260 kW

simulace setrvačných sil vozidla akcelerační režim (zrychlení)

(6000 lbs) 2700 kg

Vyžádejte si další informace o produktu.