LPS 3000 LKW

Válcová funkční a výkonová zkušebna pro užitková vozidla.

Všeobecně o sestavě:

 • PC k řízení válcové zkušebny výkonu, ukládání databank měření
 • zobrazení na PC monitoru
 • software pod maskou Windows

Možnosti měření na LPS 3000:

 • kontinuální měření (měření výkonu motoru při konstantním zrychlení)
 • diskrétní měření (měření výkonu motoru v definovaných intervalech rychlosti nebo otáček)
 • test tachometru
 • měření elasticity (zrychlení z určité rychlosti na daný převodový stupeň)
 • stanovení rotačních setrvačných hmot 2. dojezdovou zkouškou
 • zobrazení otáček motoru, rychlosti vozidla a teploty oleje během měření
 • bohaté možnosti měření dalších hodnot (tlaky, teploty, údaje z OBD (opce))
 • možnost grafického zobrazení dalších tří naměřených veličin

Možnosti grafického výstupu:

 • přesné zobrazení kterékoliv hodnoty z grafu pomocí kurzoru
 • 5-ti násobný zoom k jednoduššímu a přesnějšímu vyhodnocení měřených hodnot
 • optické upozornění, překročí-li některá z hodnot zvolenou hraniční hodnotu
 • možnost vpisovat vlastní poznámky k textu a textových polí do grafu
 • převod jednotek (kW/k/BHP...)
 • stopky k měření zrychlení mezi jednotlivými hodnotami rychlostí

Simulace zatěžování:

 • konstantní tažná síla (simulace horského výjezdu)
 • konstantní rychlost
 • konstantní otáčky
 • jízdní simulace (možnost stanovení jízdních odporů jízdní zkouškou na reálné trase, kterou je potom možné simulovat na válcové zkušebně výkonu)
 • jízdní cykly

Databanky:

 • možnost ukládání dat do databank (naměřené hodnoty, údaje o typech vozidel, údaje o zákaznících, jízdních simulací a cyklu)
 • export dat do jiných programů
 • přenos dat z databank LPS 2000

Připojení externích měřících zařízení:

 • analyzátor výfukových plynů MGT 5
 • opacimetr výfukových plynů MDO 2
 • spotřeboměr (Krupp/AIC)

Válcová jednotka:

 • stabilní samonosná rámová konstrukce
 • povrch válců povrchově upraven žárovým nástřikem (optimální přenos výkonu)
 • brzda na principu vířivých proudů
 • kdykoliv lze stávající jednotku rozšířit o sestavu umožňující měřit vozidla s pohonem 4x4 (elektronická regulační jednotka ALLRAD, 2. válcová jednotka, podélný hydraulický posuv)

Technické parametry

HodnotaParametr
max. zatížení nápravy 15 t
2 brzdy vířivými proudy a´ 200 kW
rozměry (D x Š x V) 4.550 x 1.100 x 625 mm
hmotnost ca. 2.350 kg
činná délka válce 900 mm
min. / max. rozchod nápravy 820 / 2.620 mm
min. měřitelný průměr kola 12"
průměr válců 318 mm
rozestup os válců 565 mm
měřící systém elektronické tenzometry
napájecí napětí 400 V / 50 Hz
jištění 35 A pomalé
max. zkušební rychlost 200 km/h
max. výkon přenášený na kola 400 kW
max. tažná síla 15 kN
přesnost měření výkonu na kolech + / - 2 % měřené hodnoty
lakování práškovou metalurgií modrá, RAL 5010

Vyžádejte si další informace o produktu.

Reference produktu