HYD-SSP

Hydraulický silniční simulátor pro vývojové a testovací zkoušky osobních vozidel.

Silniční simulátor navozuje reálné podmínky symetrického a asymetrického zatížení vozidla při jízdě. Možnost simulace libovolných profilů tratí. Pro zjišťování zdrojů hluku, vytrvalostní testy, testy komponent, únavové zkoušky, atd. vše v rámci dynamického zatížení.

Kvalitativní přednosti:

Vysoce dynamický silniční simulátor dokáže donekonečna zatěžovat kritické oblasti vozidla pro jejich zjištění a případnou modifikaci nebo zesílení. Přesná analýza možných zdrojů rušivého hluku.

Nákladové výhody:

Silniční simulátory ve spojení s klimatickými komorami výrazně snižují náklady na celkový vývoj vozidel, protože nahrazují běžné silniční testy, které se musí provádět v různých klimatických oblastech. Odpadají tak finančně a časově náročné výlety za danými podmínkami.

Aplikace

  • výzkum stability a mezí únavy komponentů
  • analýza hluku kompletních systémů nebo jednotlivých komponentů
  • optimalizace odpružení a tlumení

Vyžádejte si další informace o produktu.