Automatické odpojení hadice

Odsávací kolejnice s funkcí automatického odpojení hadice.

  • způsoby odpojení: elektromagnetické, pneumatické, mechanické
  • odsávací systém výfukových plynů od jedoucích vozidel s bočními a horními výfuky
  • odsávací koncovka není mechanicky spojena s výfukovým potrubím, proto dochází k bezpečnému a okamžitému odpojení od výfuku, a to i při vysokých rychlostech vozidla
  • při návratu vozidel se odsávací koncovka připojí na vozidlo tak, aby výfukové plyny ani při vjezdu vozidel nevnikaly do haly

Vyžádejte si další informace o produktu.