Dodatkové příslušenství pro digitální kalibraci adaptivních tempomatů ACC

Zařízení pro kalibraci radaru ACC/AICC pomocí kamer. Jedná se o příslušenství kamerové geometrie JOSAM cam-aligner.

Zkratka ACC označuje adaptivní tempomat, který se přizpůsobuje změnám, které způsobuje okolní prostředí vozu. V praxi to znamená, že adaptivní tempomat sleduje dění před automobilem a při blížící se překážce je schopen určitým způsobem zareagovat.

Na čelní straně vozidla se nachází radarový senzor, který musí být vždy nastaven paralelně ve směru jízdy vozidla. Zařízení ke kamerové kalibraci adaptivních tempomatů ACC/AICC kontroluje pomocí dvou kamer správné směrové nastavení senzoru vozidla.

Se zařízením je dodáván speciální software, který v průběhu kalibrace vypočítává a zobrazuje veškeré hodnoty. Po ukončení kalibrace je možné vytisknout protokol.

Vyžádejte si další informace o produktu.