Dodatkové příslušenství pro analogovou kalibraci adaptivních tempomatů ACC

Zařízení pro kalibraci radaru ACC/AICC pomocí laserového paprsku. Jedná se o příslušenství laserové geometrie JOSAM laser AM.

Zkratka ACC označuje adaptivní tempomat, který se přizpůsobuje změnám, které způsobuje okolní prostředí vozu. V praxi to znamená, že adaptivní tempomat sleduje dění před automobilem a při blížící se překážce je schopen určitým způsobem zareagovat.

Na čelní straně vozidla se nachází radarový senzor, který musí být vždy nastaven paralelně ve směru jízdy vozidla. Zařízení k analogové kalibraci adaptivních tempomatů ACC/AICC kontroluje pomocí laserového paprsku správné směrové nastavení senzoru vozidla.

Měření a výpočty provádí obsluha zařízení, výsledky jsou zapisovány do předtištěného protokolu.

Vyžádejte si další informace o produktu.