AGG / VOITH - BMS 1.4

Mobilní zkušební lis pro měření a zkoušení různých typů podvozků kolejových vozidel.

  • lze měřit zatížení jednotlivých kol, souosost náprav, rovnoběžnost kol, atd.
  • elektromechanický nebo elektrohydraulický systém zatěžování podvozků
  • bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav
  • vysoce variabilní a flexibilní systém
  • vysoká přesnost měření
  • jsme schopni nabídnout i konvenční provedení lisu

Vyžádejte si další informace o produktu.