FLACO AdBlue koncept

Co je to SCR?

 • selektivní katalytická redukce
 • řízeným snížením spotřeby se redukují PM, ale výrazně se zvyšuje objem NOx
 • redukce se provádí amoniakem, který vzniká hydrolýzou vodného roztoku močoviny
 • močovina se stříká do výfukového systému před redukční katalyzátor
 • spotřeba močoviny cca. 3-7% ze spotřeby PHM

Co je to AdBlue®?

 • čirá, bezbarvá, netoxická, pro manipulaci snadná chemikálie
 • 32,5% vodný roztok močoviny
 • vyrábí se průmyslovou syntézou amoniaku a oxidu uhelnatého
 • má silně korosivní vlastnosti (nesmí přijít do kontaktu s barevnými kovy, některými plasty atd.)
 • bod tuhnutí je -11,5°C (nutnost vyhřívání skladovacích nádrží v zimním období)

Tankovací kontejner

 • kalibrovatelný nebo nekalibravatelný
 • průtokoměr s ukazatelem
 • vyhřívání výdejní hadice
 • topení, chlazení, odvětrání
 • úzká konstrukce umožňuje integraci kontejneru na ostrůvky na čerpacích stanicích

Výdejní stojan

 • kalibrovatelný nebo nekalibravatelný
 • minimální požadavky na prostor
 • rychlá a jednoduchá instalace
 • plnící pistole mohou mít ochranu proti načerpání AdBlue do nádrže na naftu

Mobilní plnící systémy

 • jednoduchý nebo automatický
 • plnící pistole mohou mít ochranu proti načerpání AdBlue do nádrže na naftu
 • zařízení mohou být přizpůsobena dle požadavků zákazníka

Vyžádejte si další informace o produktu.